loader
PALETYZER

Uniwersalna
paletyzacja

Możliwość paletyzacji wielu różnych gabarytów detali np. puszki, wiaderka, kartony itp., bez przerywania procesu produkcji.

Zaawansowana
logika układania

Algorytmy optymalizujące układanie detali na paletach tak aby maksymalnie wykorzystać zadany gabaryt.

Adaptacja do pełnej
automatyki

Łatwa doposażenie paletyzera do automatycznego podawania
pustych palet i odbierania pełnych.