TMA Automation sp. z o.o. realizuje projekt pt.: ,,Promocja innowacyjnych robotów kartezjańskich IML firmy TMA Automation na międzynarodowym rynku poprzez udział w targach Fakuma 2018” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wartość projektu: 104 567,26 PLN
Wartość dofinansowania: 40 000,00 PLN

Zamknij