Projekt ,,Ultraszybki robot do technologii IML” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

Wartość projektu: 1 583 050 PLN
Wartość dofinansowania: 1 233 385 PLN
Okres realizacji: 08.2018 – 01.2020

Celem projektu jest stworzenie ultraszybkiego robota do technologii IML poprzez zastosowanie
magnetycznego napędu liniowego wraz z opracowanym w toku prac B+R innowacyjnym układem
sterowania i zasilania. Sukces w realizacji projektu pozwoli spółce TMA Automation na zajęcie
pozycji lidera technologicznego na międzynarodowym rynku robotów bocznych do technologii IML.

Zamknij